Cerne Auditores, certifica que els productes de l’exercici del fabricant:

SALUDES PARQUES INFANTILES S.L.

Han sigut auditats i son conformes amb la norma:

UNE-EN-16630: 2015

Data de certificació inicial: 05 d’Agost de 2019.

Data de certificació en vigor: 05 d’Agost de 2019.

Data de valides: 05 d’Agost de 2019.

Nº de certificat: 40407/2018


PARC WORK OUT CALISTENIA “POLIESPORTIU”


PARC WORK OUT CALISTENIA “PAVELLÓ”


PARC WORK OUT CALISTENIA “ÀREA RECREATIVA L’EXPLANADA DEL RIU”

IMG_20190828_120512


INSTRUCCIONS DE BON ÚS
– Apte, només per a usuaris adults i adolescents, amb altura superior a 1.40 cm.
– Calfa abans i estira després de cada exercici.
– Fes els exercicis en el centre de cada element.
– Només un usuari en cada element.
– Allunyara almenys 1.50 cm dels elements d’ús.
– Detingues l’exercici si sents dolor o fatiga.